V souvislosti s usnesením vlády ČR ze dne 26.10.2020 č.1103 zůstává ambulantní rehabilitační a fyzioterapeutická péče bez omezení.Omezení se týká poskytování lázeňské léčebně-rehabilitační péče pro samoplátce.

V našem nestátním zdravotnickém zařízení (NZZ) Fyzioterapie Kadaň se snažíme snížit riziko nákazy na minimum a dodržujeme přísná hygienická opatření v souladu s doporučeními WHO a Ministerstva zdravotnictví ČR. Je nastaven dezinfekční režim kvalitními virucidními prostředky:

- při příchodu na Fyzioterapii Kadaň mějte nasazený respirátor FFP2 (během celé návštěvy), dezinfekce na ruce je připravena u vstupu na recepci, dále na cvičebnách a na každém WC

- po každé terapii je pečlivě dezinfikována místnost a lehátko fyzioterapeuta, místnost větrána

- ostatní prostory a kontaktní plochy (kliky,vypínače,židle,páky u vodovod.baterií na umyvadlech,cvičební pomůcky a další) jsou 3x denně dezinfikovány, je posílen i úklid a dezinfekce podlah

Na terapii přicházejte na předem objednaný čas (není nutné s předstihem) a pokud se potkáte v čekárně s jiným klientem Fyzioterapie, dodržujte odstup 2 metrů

ZRUŠTE TELEFONICKY SVOJI NÁVŠTĚVU na Fyzioterapii Kadaň v případě:

-že máte příznaky respiračního onemocnění(rýma,teploty,kašel,dušnost,bolesti svalů a kloubů...)                                                                  

-že jste přišli do kontaktu s člověkem nakaž.koronavirem COVID 19 nebo jste v karanténě

                                                                                                                            Děkujeme

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.